Publicerad

Salmiakbomben och Rioja

Från tillförlitlig källa [tack Johan&Britt-Marie!] är Salmiakbomben och ett kraftigt Riojavin en superb kombination! Lägg märke till varningstexten att alkohol kan skada din hälsa!. Salmiakbomben ska man inte heller äta i för stora mängder. Men vem kan låta bli?

Wikipedia om Rioja:
Vina jóven – ungt vin vilket normalt sett inte fatlagrats. Detta är en mycket fruktig stil av rioja som inte tål lagring på flaska mer än ett par år. Här hittar man de mest druvtypiska smakerna, mörkröda, blåaktiga till färgen. De modernare och innovativa producenterna i Rioja använder denna beteckning för alla sina viner när de strider mot reglementet; exempel: Dessa producenter kanske tycker att deras crianza är klar efter elva månader och vill inte förstöra vinet genom att lagra det en månad till på ekfat. Då har de endast den lagliga rätten att sätta baksidesetiketten för en Vina Joven på flaskan.
Crianza – vin som fatlagrats i minst tolv månader och som inte får komma ut på marknaden före början av det tredje året efter skörden; alltså ifall en crianza skördas oktober 2003, får den inte komma ut på marknaden före våren år 2006. Detta är den mest fruktiga av de vin som smakar som typiska Rioja, det vill säga med smak från fatlagringen. Många anser denna stil vara den lättaste att tycka om.
Reserva – vin som måste lagras i minst tre år innan det ges ut, åtminstone ett av dessa år i ekfat. Får inte komma ut på marknaden före det fjärde året efter skörden. Dessa viner är mindre kraftiga och fruktiga än crianza, men mer utvecklade med mera nyanser.Gran reserva – vin som legat två år på fat och tre år på flaska eller vice versa och som inte kommer ut på marknaden före det sjätte året efter skörden. Dessa viner är mycket utvecklade, i de bättre fallen mycket nyanserade och har inte så mycket frukt som de andra vinerna.